Izolacja pozioma jest potrzebna jako zabezpieczenie przed podciąganiem kapilarnym wody. Izolacja stosowana podczas wznoszenia budynku czasami wymaga odtworzenia po wielu latach. Wykonujemy takie izolacje metodą ciśnieniową - iniekcyjną żywicami poliuretanowymi o stałej objętości, spienialnymi żywicami czy żelami iniekcyjnymi.